Báo cáo kết quả năm học 2011- 2012 và Phương hướng nhiệm vụ năm học 2012- 2013 của Trường tiểu học Đồng Lộc

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỒNG LỘC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------***-----------
--***-- Đồng Lộc,ngày 8 tháng 9 năm 2012

            

                                    

                                                      

BÁO CÁO

Hội nghị CBCC -VC năm học 2012- 2013

 

 

Phần thứ nhất:

ĐÁNH GIÁ TÓM TẮT KẾT QUẢ NĂM HỌC 2011 - 2012

        

            Năm học 2011- 2012 là năm học thứ tư tiếp tục thực hiện chủ đề “ Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục’’ và phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực’’, gắn với cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo’’ Năm học được thực hiện trong điều kiện kinh tế - chính trị – xã hội của địa phương đang có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đang dần càng được cải thiện, cơ sở vật chất nhà trường được xây dựng và bổ sung nhiều, đội ngũ giáo viên cơ bản ổn định cả về chất lượng, số lượng và cơ cấu. Trong điều kiện cơ sở vật chất nhà trường tương đối đầy đủ hơn trước, song so với yêu cầu tối thiểu thì vẫn còn thiếu nhiều. Nhưng với sự quan tâm của Đảng, chính quyền và các đoàn thể và hội cha mẹ học sinh ở địa phương, sự nỗ lực, cố gắng nhiều của đội ngũ giáo viên và học sinh năm vừa qua trường Tiểu học Đồng Lộc đã đạt được một số kết quả sau:

I.VỀ CÔNG TÁC PHỔ CẬP THĐĐT:

            Nhà trường duy trì sĩ số 100% với 9 lớp và 191 học sinh. Tiếp tục hoàn thành các tiêu chuẩn về PCTHĐĐT. Huy động được 38 trẻ 6 tuổi vào học lớp Một đạt 100%. Toàn trường không có học sinh bỏ học. Hồ sơ PCTHĐĐT thường xuyên được cập nhật và bổ sung chính xác, đầy đủ, sạch đẹp.

 II. THỰC HIỆN ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC.

         Trong năm học 100% CBQL và giáo viên đã tập trung thực hiện đổi mới công tác quản lý, đổi mới công tác xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, điều hành, công tác kiểm tra nội bộ và đánh giá hiệu quả dạy – học thể hiện việc tham gia đầy đủ các buổi học tập Nghị quyết, chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy - học, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, không ngừng đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ khoa học, công nghệ thông tin; đổi mới công tác kiểm tra, dự giờ. Tất cả các đồng chí giáo viên trực tiếp đứng lớp đều tham gia dự giờ và đánh giá rút kinh nghiệm đầy đủ các tiết dạy về đổi mới phương pháp dạy học.

      Kết quả 100% các đồng chí giáo viên trực tiếp đứng lớp đều đã vận dụng ĐMPP trong công tác giảng dạy, ứng dụng CNTT trong giảng dạy. Các đồng chí giáo viên phụ trách khối 4,5  được đánh giá có năng lực chuyên môn và tiếp cận ĐMPP nhanh và tốt, 100% các đồng chí biết sử dụng CNTT và giáo án điện tử trong giảng dạy. 100% Cán bộ giáo viên xây dựng kế hoạch bài học trên máy. Hồ sơ giáo án xếp loại tốt 100%. Cuối năm xếp loại chuyên môn giỏi cấp trường 5 đồng chí, số còn lại xếp khá, không có giáo viên chưa đạt yêu cầu. Đặc biệt không có CBGV, CNV nào vi phạm đạo đức nhà giáo, chấp hành nghiêm túc các cuộc vận động và hưởng ứng tốt các phong trào thi đua.

1.Về thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục;

    a. Chất lượng đại trà:    Trường tổ chức dạy học theo PPCT của Bộ GD&ĐT và dạy 2 buổi/ ngày 100%. Đội ngũ giáo viên thường xuyên học tập nghiên cứu, trau rồi nghiệp vụ để nâng cao trình độ, tìm các giải pháp phù hợp với lớp mình phụ trách  để nâng cao chất lượng toàn diện.

Kết quả cụ thể:

* Đối với học sinh:

          Hạnh kiểm: 100% THĐĐ

          Học lực xếp loại khá giỏi là 141 em = 75,8%. Trong đó loại giỏi có 46 em chiếm 24,1%; Học sinh yếu còn 2 em chiếm 1,04%.

* Đối với giáo viên:Có 6/13 đ/c được xếp loại chuyên môn giỏi chiếm tỉ lệ 46,2%, số còn lại xếp chuyên môn khá

b.Về chất lượng mũi nhọn.

         *Đối với giáo viên : Tổ chức công tác BDGV, Chọn đối tượng dự thi các cấp theo đúng kế hoạch xây dựng.

       Kết quả có 2 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp huyện chiếm tỉ lệ 15,38% ( Trong năm khoonh tổ chức thi GVVH)

        *Đối với học sinh :Thực hiện đầy đủ nghiêm túc công tác BD học sinh giỏi theo kế hoạch đã xây dựng. Hoàn thành chương trình BDHS tuyển chọn đối tượng dự thi cấp huyện, cấp tỉnh.

Kết quả:Có 15 học sinh đạt giải cấp huyện trong đó có 1 nhất, 1 giải nhì và 7 giải ba 6 giải khuyến khích và 1 em đạt giải cấp tỉnh.

2. Phong trào ĐDDH và SKKN. 

        100% giáo viên đều có SKKN và ĐDDH tự làm bổ sung để phục vụ cho các tiết học. Nhà trường đã tổ chức thi sử dụng đồ dùng dạy học tại trường. Có 12 SKKN được gửi đi cấp Huyện.

  Kết quả:Có 7 SKKN được xếp loại cấp huỵên (trong đó có 1 SKKN xếp loại A; 1SKKN được xếp loại B, số còn lại xếp loại C)

III .QUẢN LÝ, CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC KTNB TRƯỜNG HỌC

       Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác quản lí trường học. Xây dựng kế hoạch quản lí theo năm, theo kì, theo tháng, theo tuần. Trong quá trình thực hiện tổ chức đánh giá điều chỉnh kịp thời nhằm đạt được kết quả theo dự kiến. Công tác KTNB trường học thực hiện hoàn thành theo kế hoạch.

Kết quả:100%% giáo viên đều được kiểm tra toàn diện và kiểm tra chuyên đề trong năm học và được xếp loại chung từ khá trở lên. Trong đó có 6/13đ/c được xếp loại chung là tốt, Số còn lại xếp  loại khá.

IV. CHĂM LO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC.

      Năm học 2011 – 2012 toàn trường có 19 CBCNV, trong đó có 2 cán bộ quản lý đã đạt trình độ Đại học, qua lớp bồi dưỡng quản lý giáo dục và đạt trình độ Trung cấp lý luận chính trị; có 13 giáo viên trực tiếp đứng lớp, 1 TPT Đội và 2 nhân viên hành chính thư viện. Trong năm vừa qua nhà trường đã tạo mọi điều kiện để các đồng chí giáo viên được học trên chuẩn.

    Kết quả: Toàn trường có 17 CBCNV đạt trình độ trên chuẩn.

                   Cuối năm đánh giá theo chuẩn Nghề nghiệp và đánh giá công chức toàn trường có 19 CBCNV được đánh giá công chức loại khá trở lên và có 6 giáo viên được đánh giá loại tốt chuẩn Nghề nghiệp, số còn lại xếp loại khá.

V. CÔNG TÁC XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT

       Bám sát kế hoạch đã xây dựng từ đầu năm, BGH nhà trường đã tham mưu cho UBND, Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh để làm tốt công tác xây dựng CSVC, hoàn thiện  các tiêu chí của trường chuẩn Quốc gia và được UBND tỉnh, Sở GD &ĐT kiểm định công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I.

 * Tóm lại: Trong năm học vừa qua nhà trường nổi lên một số mặt mạnh đó là:

     - Tăng cường và hoàn thiện dần CSVC đảm bảo điều kiện dạy – học 2 buổi/ ngày, bổ sung nhiều TTB, trang trí trường lớp, khuôn viên sạch đẹp đạt chuẩn quốc gia mức độ I.

     - Tiếp tục duy trì tốt nề nếp kỉ cương dạy học. Tổ chức triển khai tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học.

     - Xây dựng đội ngũ giáo viên, đổi mới QLGD, nâng cao chất lượng giáo dục theo chỉ thị 40 của ban bí thư TW Đảng.

    Chất lượng đại trà hoàn thành chỉ tiêu đề ra, kết quả bồi dưỡng học sinh giỏi vẫn duy trì tốt và toàn diện hơn. Và cuối năm trường đã được Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Thanh hóa tặng giấy khen.Bên cạnh những mặt mạnh đó, năm học vừa qua nhà trường còn một số hạn chế sau:

    Số lượng học sinh giỏi còn ít đặc biệt là học sinh giỏi các môn thể dục, điền kinh, mĩ thuật, chất lượng chưa đồng đều ở các khối.

    Công tác xây dựng cơ sở vật chất trường học còn chậm, cơ sở vật chất còn thiếu chưa đáp ứng nhu cầu của GD hiện nay và các điều kiện xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ II.

    Năm học 2012 - 2013 cần tiếp tục duy trì và phát huy những điểm mạnh đồng thời phải có biện pháp khắc phục những hạn chế như đã nêu trên.

      

Phần thứ hai:

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2012 - 2013

 

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

           Năm học 2012 - 2013 trường tiểu học Đồng Lộc gồm 19 cán bộ giáo viên, 9 lớp với 184 học sinh. Về cơ sở vật chất gồm có 10 phòng học cao tầng, 3 phòng cấp 4 dùng để làm phòng chức năng, 3 phòng cấp 4 dùng để làm phòng đọc, thư viện và kho chứa thiết bị. Tổng số bàn ghế giáo viên có 11 bộ. Tổng số bàn ghế học sinh có 126 bộ hai chỗ ngồi. Số bàn ghế hiện có đảm bảo đầy đủ cho các em học sinh từ khối 1 đến khối 5 học 2 buổi/ ngày. Về trang thiết bị dạy- học, các bộ đồ dùng dạy học tối thiểu từ lớp 1 đến lớp 5 đã được trang bị đầy đủ. Nhìn chung đồ dùng  trang thiết bị  dạy học cả nguồn cung cấp và tự  mua sắm, tự làm hàng năm đảm bảo tối thiểu cho hoạt động dạy học. Từ đặc điểm tình hình trên, năm học này trường TH Đồng Lộc có những thuận lợi và khó khăn sau:

*Thuận lợi :

  -  Cơ sở vật chất tương đối đầy đủ và vững chắc.

  -  Có sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng và chính quyền các cấp.

  -  Có các văn bản, Chỉ thị và nhiệm vụ của ngành hướng dẫn.

  -  Đội ngũ giáo viên trong trường đủ về số lượng, chất lượng và cơ cấu; có tinh thần đoàn kết nhất trí cao, tương đối ổn định và yên tâm công tác.

  -  Không có giáo viên dưới chuẩn, đa số các đồng chí đều có tinh thần tự học cao.

* Khó khăn:

  - Thiếu phòng sinh hoạt chuyên môn ảnh hưởng đến việc tập huấn, chuyên đề, hội thảo công tác chuyên môn.

  - Có các phòng chức năng nhưng chưa được trang bị các thiết bị dạy và học.

  - Nhân dân địa phương phần lớn không có nghề phụ, nhiều phụ huynh phải đi làm ăn xa, để con ở lại cho ông bà, dẫn đến thiếu quan tâm đến con cái, việc đầu tư cho con em có những hạn chế nhất định.

  - Phong trào xã hội hoá giáo dục tuy đã có chuyển biến song vẫn còn nhiều hạn chế, các lực lượng hỗ trợ cho giáo dục chưa nhiều.

   - Nguồn thu nhập của địa phương không có nên hạn chế việc hỗ trợ tài chính cho các nhà trường.

   - Số lượng học sinh toàn trường quá ít, khố khăn cho việc huy động các nguồn lực

B.KẾ HOẠCH CỤ THỂ

    Năm học 2012- 2013  quán triệt Nghị quyết  Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đảng các cấp, Kết luận số 242 –TB/TW của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII, phương hướng phát triển giáo dục đến năm 2020; năm học toàn ngành tham gia hưởng ứng cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung, “Học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; năm học tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương tự học và sáng tạo” ; năm học tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “ Dạy tốt, học tốt”. Căn cứ vào những nhiệm vụ trọng tâm toàn ngành của BGD và ĐT. Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 của các cấp quản lý và thực tế kết quả đạt được của năm học trước cũng như điều kiện CSVC của nhà trường. Năm học này trường tiểu học Đồng Lộc phấn đấu hoàn thành tốt những nhiệm vụ sau đây:

I. NHIỆM VỤ CHUNG.

- Triển khai thực hiện Nghị quyết của các cấp Đảng, thực hiện nghiêm túc các quyết định, các thông tư của các cấp, các ban ngành có liên quan đến công tác giáo dục.

- Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi.

- Triển khai tốt công tác bồi dưỡng giáo viên, ĐMPP dạy học; Nâng cao chất lượng dạy tăng buổi, chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi và chất lượng toàn diện ở các khối lớp; Tăng cường đổi mới công tác quản lý; Tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng, điều chỉnh nội dung dạy học và đánh giá, xếp loại phù hợp đặc điểm tâm sinh lý học sinh, tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống; tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

- Thực hiện chỉ thị 40, 41/CT-TW của ban Bí thư TW Đảng về xây dựng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục.

- Quan tâm tới trẻ có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật hoà nhập cộng đồng, học sinh là con gia đình thương binh, liệt sĩ .

- Phát hiện bồi dưỡng kịp  thời học sinh có năng khiếu.                  

- Tiếp tục tham mưu xây dựng cơ sở vật chất nhà trường theo hướng trường Chuẩn quốc gia mức độ II.

- Xây dựng kế hoạch cụ thể để hưởng ứng cuộc vận động “Hai không” ; “ Học tập theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương tự học và sáng tạo”; “ Thi đua dạy tốt, học tốt”.

II. NHIỆM VỤ CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ:

1. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” lồng ghép với cuộc vận động “Hai không”, nâng cao phẩm chất, đạo đức, nhân cách nhà giáo: Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

* Chỉ tiêu: 100% cán bộ giáo viên, học sinh hưởng ứng tốt các cuộc vận động :

“ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Hai không”, cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng, tự học và tự sáng tạo”, và tham gia tích cực vào phong trào thi đua “Xây dựng Trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “Thi đua dạy tốt, học tốt”

2.Thực hiện kế hoạch giáo dục và kế hoạch thời gian năm học.

2.1. Tình hình đội ngũ giáo viên và học sinh trong trường:

a. Đội ngũ cán bộ giáo viên, công nhân viên:

 - Tổng số 19 CBGV. Trong đó :

                    + Ban giám hiệu:                    2 đ/c

                    + GV VH trực tiếp đứng lớp: 11 đ/c

                    + GV Mĩ thuật:                       1 đ/c

                    + GV Nhạc:                            1 đ/c

                    + GV Anh văn:                       1 đ/c

                    + Phụ trách thư viện:              1đ/c

                    +Kế toán:                                1 đ/c

                    + Văn thư:                              1 đ/c

- Trình độ đào tạo:

                    + Hệ đại học:               15đ/c( trong đó có 1 ĐH Anh văn)

                    + Hệ cao đẳng:                       2 đ/c

                    + Hệ sư phạm 12 + 2:            1 đ/c

                    + Trung cấp khác:                  1 đ/c

     Trong đó đang theo học Đại học: 2 đồng chí

b. Học sinh:

* Toàn trường có 9 lớp với 185 học sinh trong đó:

               - Khối 1: 2 lớp với 38 học sinh

               - Khối 2: 2 lớp với  34 học sinh

               - Khối 3: 1 lớp với 33 học sinh

               - Khối 4: 2 lớp với 40 học sinh

               - Khối 5: 2 lớp với 40 học sinh

2.2. Đảm bảo thực hiện nghiêm quy định dạy học 2 buổi/ ngày đối với tất cả học sinh trong trường.

      Xây dựng thời khóa biểu đảm bảo theo phân phối chương trình, sách quy định và điều kiện thực tế của nhà trường đảm bảo chuẩn kiến thức và giáo dục toàn diện..

2.3. Thực hiện đúng kế hoạch thời gian năm học: Ngày tựu trường, ngày khai giảng, ngày bất đầu năm học, kết thúc học kỳ I, bắt đầu học kỳ II, kết thúc chương trình, kết thúc năm học và các ngày nghỉ lễ theo đúng lịch và quy định của ngành..

3. Thực hiện chương trình, sách, thiết bị dạy học:

3.1. Chương trình:

      Thực hiện chương trình các môn học đúng với quy định chương trình của ngành, Sở Giáo dục & Đào tạo, Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện đề ra.

      Thực hiện giảm tải chương trình các môn học và các hoạt động giáo dục.

      Tiếp tục dạy các môn tự chọn ( Tiếng Anh) theo hướng dẫn và đề án  quy định của Sở Giáo dục & Đào tạo Thanh Hóa, Phòng Giáo dục & Đào tạo Hậu lộc;  Tổ chức dạy Tin học cơ bản cho các em học sinh từ khối 3 trở lên

3.2. Sách:

     Phấn đấu 100% học sinh  có đủ sách vở theo quy định.

     Cung cấp đủ các đầu sách phục vụ dạy và nâng cao nghiệp vụ cho giáo viên.

     Mua sắm đủ sách giáo khoa cho học sinh nghèo và gia đình chính sách được mượn.

3.3. Thiết bị:

    Cung cấp đủ thiết bị cần thiết phục vụ dạy - học.

    100% giáo viên lên lớp có sử dụng TB dạy học.

4. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục:

* Mục tiêu chung cần đạt:

- Dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình và đổi mới phương pháp dạy học.

- Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh.

- Thực hiện bàn giao chất lượng học tập của học sinh.

- Dạy học cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. học sinh khuyết tật.

- Tiếp tục duy trì và nâng cao hơn nữa nề nếp quản lý hành chính từ giáo viên chủ nhiệm đến khối trưởng, BGH.

- Giữ vững kỷ cương trong hoạt động dạy học, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên và CBQLGD.

- Quản lý chỉ đạo đội ngũ giáo viên sử dụng TBDH có hiệu quả. Tiếp tục đổi mới PPDH phù hợp với từng lớp, từng đối tượng học sinh.

- Quản lý công tác tài chính, tài sản đúng quy định, đúng luật ngân sách nhà nước, không để mất mát, thất thoát tài sản chung.

- Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học theo hướng dẫn số190 của Phòng GD Hậu Lộc và các văn bản hiện hành.

- Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, giữ tốt mối quan hệ giữa nhà trường - gia đình và xã hội.

5. Công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi

* Chỉ tiêu:

  + Hoàn thành chương trình Tiểu học 100% = 40 em

  + Huy động 100% trẻ 6 tuổi ra lớp Một = 37 em

  + Duy trì sĩ số học sinh ở tất cả các khối lớp đạt 100%

  + Hồ sơ sổ sách gọn gàng, sạch, đẹp, chính xác, cập nhật.

6. Xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia và thư viện tiên tiến

6.1. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia:

 *Chỉ tiêu:

       Hoàn thiện các tiêu chuẩn còn thiếu của trường chuẩn quốc gia mức dộ II.

6.2. Công tác xây dựng thư tiên tiến:

      Cùng với việc xây dựng trường chuẩn quốc gia, hoàn thành công tác xây dựng thư viện tiên tiến.

7. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQLGD, tăng cường công tác kiểm tra nội bộ trường học

7.1. Thực hiện mục tiêu kế hoạch chung:

     Thực hiện nghiêm túc quy định của BGD&ĐT về biên chế năm học, Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kế hoạch chung chỉ đạo cho đồng chí Phó hiệu trưởng, các khối trưởng xây dựng thời khoá biểu lập kế hoạch dạy học cho từng khối, từng lớp phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.

       Kết hợp dạy lồng ghép các chương trình như: ATGT, phòng chống Ma tuý, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, quyền và bổn phận trẻ em, giáo dục, bảo vệ môi trường, phòng ngừa, giảm nhẹ thiên tai, Giáo dục kỹ năng sống…

7.2. Chất lượng dạy học đại trà:

a. Đối với giáo viên:

- Chỉ tiêu:

* Về hồ sơ:

  + 100%giáo viên đầy đủ hồ sơ theo quy định.   

  + Phấn đấu có 13/13 hồ sơ được xếp loại tốt. Chiếm 100%.

*Về chất lượng giờ dạy:

    Công tác thao giảng, dự giờ: Phấn đấu trong năm mỗi đồng chí thao giảng ít nhất 6 giờ  ( Trong đó có ít nhất 1 giờ sử dụng các phương tiện CNTT: đèn chiếu, máy vi tính, radio,...; Mỗi năm mỗi đồng chi dự ít nhất 18 tiết.

    Chuyên môn giỏi: 7 đ/c         Trong đó:

                            Tổ 1,2,3 Phấn đấu 3 đ/c

                            Tổ 4,5   Phấn đấu  4 đ/c     Trong đó phấn đấu có 3 GVG cấp huyện; 1 GVG cấp tỉnh.

   Phấn đấu không còn giáo viên xếp loại yếu kém.

* Về trình độ chuyên môn:

      100% Giáo viên trực tiếp đứng lớp đều có trình độ trên chuẩn.

b. Đối với học sinh:  

b.1. Về hạnh kiểm:

* Chỉ tiêu:Phấn đấu 100% học sinh ở tất cả các khối lớp được ghi nhận xét thực hiện đầy đủ ( 185 em).

b. 2. Về học lực:  

* Chỉ tiêu phấn đấu:  Xếp loại chung: Học sinh lên lớp 100% = 179 em ( Không kể học sinh khuyết tật). Trong đó:

            G: 46 em = 25,7%    Khá: 85 em = 47,5%  

7.3. Phong trào giáo viên giỏi, học sinh giỏi:

., Giáo viên giỏi:

* Chỉ tiêu:

- Phấn đấu có đủ giáo viên dự thi giáo viên giỏi cấp huyện theo quy định của Bộ và Sở cũng như Phòng Giáo dục đề ra.

- Phấn đấu 75% số giáo viên dự thi đạt giáo viên giỏi cấp huyện.

b. Học sinh giỏi:

* Chỉ tiêu:

- Về văn hoá:

 Học sinh giỏi cấp huyện ( Có ít nhất 15 em) xếp thứ trong tốp 10 đến dưới 15: Khối 5 phấn đấu đạt tối thiểu 6 em. Trong đó:

 Học sinh giỏi cấp tỉnh: Phấn đấu có 1 em đạt giải.

- Về các môn năng khiếu: Phấn đấu có học sinh giỏi ở tất cả các môn do huyện tổ chức thi và có giải cao;

7.4. Phong trào viết SKKN, làm ĐDDH.

* Chỉ tiêu:

- Toàn bộ CBQL và giáo viên còn lại của năm học trước có SKKN và 100% giáo viên có  ĐDDH.

- Phấn đấu có 6 SKKN được xếp loại cấp huyện, có 1 SKKN được xếp loại cấp tỉnh.

- Phấn đấu 100% ĐDDH tự làm đều được đưa vào sử dụng.

*Chỉ tiêu:-  Phấn đấu 100% CBGV, nhân viên nhà trường biết sử dụng  và làm việc được trên máy vi tính.

               - 100% giáo viên soạn bài trên máy.

               - Có một số tiết dạy bằng giáo án điện tử.

               - Quản lý học sinh, giáo viên bằng phần mềm trên máy vi tính… tiến tới giao – nhận công văn qua mạng intenet.

             - Cập nhật hồ sơ PC trên phần mềm vi tính.

8. Kế hoach tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp:

      Chỉ đạo cho tổ chức Đoàn - Đội xây dựng cụ thể kế hoạch hoạt động của Đội thiếu niên, Sao nhi đồng. Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ theo chủ đề từng tháng, phối kết hợp với các tổ chức CRS, Care để tổ chức các hoạt động nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

9. Kế hoạch phối hợp với đoàn thanh niên

     Xác định rõ vai trò Đoàn thanh niên là lực lượng xung kích trong nhà trường. Đoàn thanh niên là lực lượng chủ đạo trong việc tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. BGH nhà trường cần có kế hoạch phối kết hợp, chỉ đạo tổ chức Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động sau:

- Cùng với TPT Đội, xây dựng cụ thể và tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ.

- Luôn luôn xung kích, dẫn đầu trong các phong trào thao giảng chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thi giải toán cho đội ngũ giáo viên 2 lần / năm học (vào tháng 1 và tháng 3).

- Tạo mọi điều kiện về thời gian và kinh phí có thể để hỗ trợ hoạt động và công tác phí cho cán bộ Đoàn

 10. Kế hoach sử dụng, bảo quản, nâng cao và phát triển CSVC trường học.

10.1.Mục tiêu cần đạt:

- Sử dụng và bảo quản CSVC trường học có hiệu quả, không để mất mát, hư hỏng tài sản chung.

- Tích cực tham mưu với địa phương xây dựng CSVC trường học theo 5 tiêu chuẩn của trường chuẩn Quốc gia mức độ II.

Kế hoạch xây dựng trong năm:

+ Quy hoạch tổng thể khuôn viên trường học;

+ Tham mưu với địa phương để xây dựng bãi tập, hoàn thành hệ thống tường rào bao quanh.

+ Bổ sung TTB cho phòng truyền thống, phòng đọc của giáo viên và phòng sinh hoạt chuyên môn..

+ Tăng cường công tác trang trí trường lớp theo quy định chuẩn..

+ Mua sắm các thiết bị bên trong của các phòng chức năng như hệ thống ổ điện phòng nhạc, hệ thống loa đài truyền thanh, các thiết bị học hát, học nhạc,...

+ Bổ sung tài liệu, sách, trang thiết bị để xây dựng thư viện đạt chuẩn theo QĐ 01.

+ Tu sửa hệ thống nền phòng học bị lốc.

C. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

 

      - Không ngừng bồi dưỡng và nâng cao nhận thức cho CBGV- CNVđể rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách làm việc, sinh hoạt cho CBGV – CNV nhà trường

      -Tiếp tục triển khai chỉ thị 06-CT/TW của Bộ chính trị về cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chỉ thị 36-CT/TW của Ban bí thư về kỷ niệm 40 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chỉ thị số 32/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của thủ tướng chính phủ về việc chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục.

      - Tiếp tục phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” thông qua buổi lễ khai giảng, các buổi chào cờ, các buổi sinh hoạt tập thể; qua họp Cha mẹ học sinh và các đoàn thể xã hội khác.

      - Tổ chức tốt cuộc thi kể chuyện về Bác Hồ.

      - Thực hiện nghiêm túc các kỳ thi, khảo sát,…; Nghiêm túc trong việc đánh giá Hiệu trưởng, giáo viên và học sinh.

      - Tổ chức đánh giá khách quan và công khai, đúng quy trình và quy định…

      - Tổ chức cho CBGV, CNV và học sinh viết cam kết thực hiện các cuộc vận động.

      - Không ngừng bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên .

      - Chọn, cắt cử giáo viên dạy lớp 5 là những người có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; có kiến thức và kiến thức tổng hợp.

      - Dành nhiều thời gian, tài liệu và các điều kiện tốt nhất để học sinh lớp 5 được tham gia các hoạt động học tập một cách tốt nhất.

      - Phối hợp với trường Mầm non làm tốt công tác tuyển sinh vào lớp 1.

      - Làm tốt công tác XHHGD, phối kết hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể, CMHS…

      - Chủ động cung cấp cho trường Mầm non danh sách trẻ 5 tuổi để huy động ra lớp Mẫu giáo lớn làm cơ sở vững chắc cho năm sau.

      - Phân công giáo viên phụ trách các địa bàn thôn xóm làm tốt mối liên hệ với cán bộ xóm, cán bộ phụ trách dân số…

      - Thường xuyên cập nhật hồ sơ đầy đủ. Giao cho một đồng chí chịu trách nhiệm chuyên (đ/c Thêu).

      - Tham mưu với địa phương và Hội CMHS  để có kinh phí hoạt động và động viên kịp thời các tổ làm tốt công tác phổ cập.

      - Giao chỉ tiêu duy trì sĩ số và kế hoạch điều tra, huy động cho từng giáo viên.

      - Cập nhật hồ và lưu giữ hồ sơ học sinh và cán bộ giáo viên trong máy và thông qua mạng.

     - BGH nhà trường căn cứ vào kết quả xếp loại hồ sơ của năm học trước, định hướng cho các tổ chuyên môn đăng ký phấn đấu ngay từ đầu năm học. Khuyến khích giáo viên xây dựng kế hoạch trên máy, sử dụng CNTT trong công tác phổ cập, xây dựng kế hoạch và giảng dạy.

     - Nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ giáo viên về vai trò của công nghệ thông tin.

     - Tăng cường công tác bồi dưỡng tại chỗ, vừa học vừa hành, học hỏi lẫn nhau. Đồng chí biết nhiều hướng dẫn đồng chí biết ít.

     - Khuyến khích giáo viên xây dựng kế hoạch bài học trên máy vi tính. Những kế hoạch tốt có thể được nhân rộng và lưu giữ để bổ sung cho năm sau.

     - Động viên  gia đình các CBGV mua máy, nối mạng theo chương trình “Mỗi giáo viên 01 máy vi tính”.

     - Ưu tiên kinh phí tu sửa, mua sắm các TTB về vi tính.

     - Tạo điều kiện cho CBGV được in kế hoạch và các báo cáo tại máy của trường….

     - Khai thác tối đa các tài liệu, thông tin qua mạng.

     - BGH tổ chức kiểm tra hồ sơ, dự giờ đánh giá theo đúng kế hoạch, góp ý đánh giá kịp thời và công khai.

     - Xây dựng chuẩn đánh giá về xếp loại chuyên môn ngay từ đầu năm học, tổ chức cho giáo viên đăng ký phấn đấu, từ đó BGH có kế hoạch giúp đỡ bồi dưỡng.

     - Bố trí, tạo điều kiện về thời gian để giáo viên được dự giờ học hỏi lẫn nhau; tham gia tập huấn về sử dụng máy vi tính, đèn chiếu,…

    - Tăng cường mua sắm các tài liệu tham khảo góp phần nâng cao kiến thức và PP cho đội ngũ giáo viên.

    - Tổ chức xây dựng các kế hoạch  và giờ dạy mẫu để giáo viên học tập.

    - Thành lập hội đồng xây dựng bài giảng điện tử, công khai đánh giá học sinh theo bộ tiêu chí quy định, quản lý học sinh trên mạng.

    - Kết hợp giữa nhà trường, gia đình và các đoàn thể trong xã hội để giáo dục học sinh.

    - Tăng cường giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua các hoạt động tập thể, các hoạt động giáo dục ngoài giờ, hoạt động của Đội thiếu niên, Sao nhi đồng qua các buổi tổ chức của các tổ chức (Care, CRS); qua kể chuyện về Bác.

    - Quy định nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên: Giáo viên chủ nhiệm phải là người chịu trách nhiệm chính trong việc kết hợp giữa nhà trường và gia đình, vừa là thầy cô giáo hướng dẫn các em tiếp thu lĩnh hội kiến thức vừa là anh chị phụ trách hướng dẫn các em trong các hoạt động giáo dục thường ngày. BGH nhà trường có các biện pháp hỗ trợ khi cần thiết. Tổng phụ trách Đội chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động của Đội thiếu niên, Sao nhi đồng, Hội CTĐ; hoạt động tập thể.

    - Thực hiện dạy đúng, đủ số tiết đạo đức theo quy định của chương trình     

    - Giáo viên chủ nhiệm phải căn cứ vào kết quả xếp loại học lực của lớp trong năm học 2010- 2011 và quy định đánh giá xếp loại học sinh Tiểu học để xây dựng chỉ tiêu phấn đấu cho lớp mình để đăng ký với tổ chuyên môn, các tổ chức chuyên môn đăng ký chỉ tiêu phấn đấu của tổ với nhà trường, BGH nhà trường tổng hợp thành chỉ tiêu phấn đấu của nhà trường.

    -  Tổ chức cho các lớp khảo sát chất lượng đầu năm, dựa vào kết quả khảo sát để xây dựng kế hoạch dạy học, kế hoạch bài học phù hợp với từng lớp, từng đối tượng học sinh nhằm hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

     -  Tổ chức quản lý việc dạy học tăng buổi có hiệu quả ở tất cả các khối, đặc biệt là ở buổi dạy thứ 2.

     -  Chỉ đạo cho giáo viên thực hiện linh hoạt hướng dẫn số 896 về điều chỉnh dạy và học cho học sinh Tiểu học.

     -  Thường xuyên quan tâm đến học sinh khuyết tật hoà nhập cộng đồng, phối kết hợp với gia đình và các tổ chức trong địa phương để trẻ khuyết tật có đầy đủ điều kiện để hoà nhập.

     - Tăng cường công tác chỉ đạo giáo viên thực hiện đổi mới PPDH dạy đến từng đối tượng học sinh theo hướng mở.

     - Tăng cường đổi mới công tác kiểm tra đánh giá học sinh.

     - Tăng cường công tác kiểm tra và dự giờ (báo trước và không báo trước)

     -  Chuẩn bị và tổ chức hội nghị CBCC thật tốt để đội ngũ GV tìm ra các giải pháp khả thi nhằm hoàn thành chỉ tiêu về chất lượng.

     -  Lấy chất lượng học sinh làm chuẩn cơ bản để xét thi đua cho GV vào cuối năm học. Có kế hoạch thưởng cho GV hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu đề ra.

     - Tổ chức cho giáo viên đăng ký phấn đấu ngay từ đầu năm học.

     - Tổ chức thao giảng từ đầu tháng 10 để tuyển chọn đối tượng bồi dưỡng dự thi cấp huyện.

      - BGH nhà trường phải tạo điều kiện để giúp đỡ, hỗ trợ động viên các đối tượng tham gia dự thi.

      - Tạo điều kiện để giáo viên được tham gia bồi dưỡng và nâng cao hiểu biết về mọi mặt đặc biệt là công nghệ thông tin.

      - Tổ chức tốt các buổi chuyên đề, hội thảo để giáo viên được cơ hội nêu những thắc mắc cũng như cùng nhau giải đáp những thắc mắc khó khăn trong quá trình giảng dạy.

      - Tăng cường mua sắm, bổ sung tài liệu, TTB để phục vụ giáo viên thực hiện hoạt động dạy học đạt kết quả cao hơn.

       - Xây dựng chỉ tiêu về học sinh giỏi cho từng khối lớp, từng môn.

       - Căn cứ vào năng lực của giáo viên, phân công giáo viên bồi dưỡng ở các khối, môn, tách các đối tượng bồi dưỡng vào các buổi học thứ hai ít nhất một tuần 3 buổi để thực hiện kế hoạch BDHSG.

       Khối 3: Đ/C Thêu; Khối 4: Đ/C Lan; Khối 5: Đ/C Hưng, Lương Thủy.

Môn Mỹ Thuật: Đ/C Thành; Môn Âm nhạc Đ/C Đặng Hồng; Kể chuyện Đ/C Hà; Viết chữ đẹp: Đ/C Nga và Hảo,…

      - Làm tốt công tác tuyên truyền và động viên để học sinh khá giỏi tham gia học các lớp tập trung ở cụm.

      - Yêu cầu giáo viên được phân công BD phải lập kế hoạch BD cụ thể từng buổi từng tuần, BGH nhà trường phải thường xuyên kiểm tra và điều chỉnh nếu cần.

     - Ưu tiên kinh phí, đầy đủ các tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác BD.

     - Thông báo cho phụ huynh học sinh kế hoạch BG của nhà trường, yêu cầu phụ huynh học sinh tạo mọi điều kiện và phối hợp với nhà trường trong công tác BD.

     - Tổ chức cho giáo viên đăng ký viết SKKN và làm ĐDDH ngay từ đầu năm học.

     - Nhà trường có kế hoạch để hỗ trợ giúp đỡ về kinh phí, cung cấp tài liệu tham khảo cho các tác giả có ý tưởng hay, thiết thực.

     - Tổ chức hội thảo đúc rút SKKN cấp trường.

     - Tải, sưu tầm những SKKN, ĐD hay thiết thực và đẹp để chị em giáo viên tham khảo, học hỏi.

     -Tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức Đảng.

     - Phát huy tính chủ động và tự chịu trách nhiệm của đội ngũ giáo viên. Xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong tập thể giáo viên

     - Xây dựng quy chế dân chủ và công khai trong hội đồng giáo dục; cải cách quản lý  hành chính, tăng cường chế độ tự kiểm tra và công khai tài chính.

      - Quy định và duy trì tốt chế độ hội họp, nhà trường họp 1 lần/tháng, các tổ chức chuyên môn họp 2 tuần /lần.  Duy trì thường xuyên chế độ trực ban, giao ban hàng tuần để theo dõi đánh giá về nề nếp dạy học cũng như các nề nếp khác.

      - Thực hiện tốt chế độ thông tin hai chiều, thông tin phải được cung cấp đầy đủ chính xác đúng đối tượng. Kế hoạch hoạt động phải được công khai, mọi thành viên trong trường phải được biết, được tham gia bàn bạc và cùng nhau thực hiện.

      - Hoạch định công việc cụ thể, phân công trách nhiệm cho từng thành viên. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về mọi hoạt động của nhà trường. Phó hiệu trưởng là người giúp việc cho Hiệu trưởng, tham mưu cho Hiệu trưởng về việc xây dựng kế hoạch hoạt động, giúp Hiệu trưởng hoàn thành nhiệm vụ khi được yêu cầu. Khối trưởng giúp tổ trưởng lập kế hoạch, chịu trách nhiệm quản lý chỉ đạo các thành viên trong tổ hoàn thành mhiệm vụ. Giáo viên chủ nhiệm chịu trách nhiệm chính trong việc kết hợp giáo dục giữa nhà trường và gia đình, chất lượng giáo dục toàn diện, công tác đánh giá xếp loại học sinh…Các ban ngành đoàn thể có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công và làm tốt công tác phối kết hợp với chuyên môn để hoàn thành nhiệm vụ chính trị và công tác giáo dục của nhà trường nói chung.

      - Giao cho từng lớp chịu trách nhiệm bảo quản trong suốt năm học CSVC có ở các phòng học.

      - Tham mưu với chính quyền địa phương xây dựng CSVC trường học theo tiêu chuẩn trường chuẩn Quốc gia theo quy định tại QĐ1366/GD&ĐT.

     - Lập kế hoạch và giải pháp cụ thể về công tác xây dựng CSVC, thư viện để công tác tham mưu có hiệu quả hơn.

    - Huy động phụ huynh học sinh tham gia xây dựng CSVC, thư viện trường học.

    - Tham mưu và phối kết hợp để khai thác các nguồn kinh phí từ các tổ chức ( CRS,Care) để bổ sung CSVC cho nhà trường.

    - Làm tốt công tác phát động phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

      - Kêu gọi các nhà hảo tâm, các gia đình và các Cựu học sinh thành đạt có tâm huyết với công tác giáo dục ở địa phương hỗ trợ tài chính, CSVC,…

      -Làm tốt công tác XHHGD, phân công giáo viên phụ trách các thôn xóm, phụ trách các phần việc và phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể ở địa phương. Đưa công tác giáo dục đến từng thôn xóm, chỉ tiêu về giáo dục lồng ghép vào các chỉ tiêu xây dựng làng văn hoá, chỉ tiêu chi bộ vững mạnh…

 

* Đăng ký thi đua: -Trường tiên tiến cấp huyện

                               - Các tổ chức: Công đoàn, Đoàn TN, Đội TN- Hội CTĐ đạt loại xuất sắc

           - Chi bộ trong sạch vững mạnh

*Thời gian đăng ký tổ chức Hội nghị CBCNVC:  14,15 tháng 9

 

                                                                                                                                                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                     Nguyễn Thị Hạnh